Vedtægter

Vedtægter for Single & Venskabsklub Bornholm.

1.   Navn og Hjemsted .

Foreningens navn er Single & Venskabsklub Bornholm.

Foreningen er hjemmehørende på Bornholm.

2.   Klubbens formål.

Klubbens formål er socialt samvær for singler, f.eks. musik, dans, teater, biograf og naturoplevelser.

3.   Medlemmer.

Klubbens målgruppe er singler fra 30 år og opefter. Det tilstræbes, at forskellen mellem antallet af kvinder og mænd ikke må overstige 50%.

Medlemmer af Singleklubben, der danner par efter de er meldt ind i klubben, er medlemmer af Singleklubben lige så længe de ønsker det.

Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem der opfører sig på en sådan måde at det kan skade klubbens virke og formål.

4.  Arrangementer.

Har et medlem tilmeldt sig et arrangement er han/hun forpligtet til at betale for sin deltagelse, selvom pågældende bliver forhindret i at deltage.

Hvis et arrangement ikke får deltagere nok, forbeholdes retten til aflysning.

Gæster er velkomne til klubbens arrangementer, men må påregne en merpris til fester fastsat af bestyrelsen.

Det er god skik at alle hjælper med afrydning og oprydning, både under og efter en fest.

Rygning er ikke tilladt inden døre til vore arrangementer.

5.  Indtægter og udgifter.

Generalforsamlingen fastsætter kontingent for det efterfølgende kalenderår.

Foreningens udgifter skal falde ind under foreningens formål.

Bestyrelsen må ikke forpligte sig ud over foreningens formue.

6.  Regnskab.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres det fornødne regnskab, samt at der udfærdiges et årsregnskab, som kontrolleres af 1 intern revisor.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Hverken bestyrelse eller medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtigelser.

 

7.  Generalforsamling.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dage skrifligt varsel, holdes inden udgangen af marts måned.

Regnskabet skal foreligge revideret 14 dage før ordinær generalforsamling.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden skal mindst indeholde flg:

1.     Åbning af generalforsamlingen v/formanden

2.     Valg af dirigent og referent.

3.     Valg af stemmetællere.

4.     Formandens beretning.

5.     Regnskab.

6.     Fastsættelse af kontingent.

7.     Behandling af indkomne forslag.

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9.     Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.  Eventuelt.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis mindst halvdelen af bestyrelsen eller minimum 1/3 af medlemmerne begærer dette.

Vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvis ændringen er et selvstændigt punkt og beskrevet på den udsendte dagsorden.

8.  Bestyrelsen.

Bestyrelsen der består af 5 medlemmer og 2 suppleanter og konstituerer sig efter en generalforsamlingen.

Bestyrelsen bliver valgt for 2 år og det tilstræbes at ca. halvdelen er på valg hvert år.                       Suppleanter vælges for 1 år

Der vælges intern revisor og revisorsuppleant hvert år.

9. Foreningens ophævelse.

Foreningen kan ophæves ved generalforsamlingsbeslutning.

Generalforsamlingen afgør, hvorledes eventuel formue skal anvendes i tilfælde af foreningens ophævelse.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5. januar 2002

Ændret på generalforsamlingen den 14 februar 2004

Ændret på generalforsamlingen den 19 februar 2005

Ændret på generalforsamlingen den 18 februar 2006

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 23 april 2011

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 19. april 2014 (navneændring)

Ændret på generalforsamling den 7. marts 2015 (antal bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5).

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.05 | 00:16

Jeg er ny i Bornholm, jeg vil have nye venner

...
18.10 | 19:51

Hej Flemming
Undskyld det sene svar.
Søg på Facebook "single & venskabsklub Bornholm", så kommer vi frem.
Der er gåtur på søndag og fest lørdag den 28.10.

...
03.10 | 02:07

Jeg har forsøgt at finde jer på Facebook, men det er ikke muligt. Jeg har fundet jer i den lokale Brugs i dag, så det er vel ikke fordi det er forældet?

...
09.08 | 09:53

Tak Vibeke, vi ser også frem til at møde dig.
Du kan både holde dig orienteret her på www.singlebornholm.dk eller på facebookgruppen af samme navn.
Hilsen Rose.

...
Du kan lide denne side